Kwalifikacja AU.67

czerwiec 2019

Który dokument stanowi dowód przyjęcia przesyłki paletowej do przewozu i doręczenia jej odbiorcy?