Kwalifikacja AU.67

styczeń 2019

W systemach informatycznych nie ewidencjonuje się operacji technologicznych dotyczących usługi