Kwalifikacja AU.67

czerwiec 2018

Wiązankę zawierającą przesyłki na obszar miasta z obszaru działania węzła pocztowego oznacza się wyrazem