Kwalifikacja AU.67

styczeń 2019

Pracownik sporządzając ładunek zawierający przesyłki paletowe oznaczy go skrótem