Kwalifikacja AU.67

styczeń 2019

Skrót POZ używany w procesie transportu i ekspedycji oznacza