Kwalifikacja AU.66

czerwiec 2018

Operator pocztowy, który chce tymczasowo zawiesić prowadzenie swojej działalności, musi złożyć pisemnie stosowne zgłoszenie do