Kwalifikacja AU.66

czerwiec 2018

Umieszczona w strukturze banknotu nitka zabezpieczająca zawiera