Kwalifikacja AU.66

styczeń 2019

Deklarowany termin doręczenia przesyłki pocztowej określa się zapisem D+n, gdzie n oznacza