Kwalifikacja AU.66

czerwiec 2018

Zgodnie z ustawą „Prawo pocztowe” usługi powszechne obejmują przesyłki