Kwalifikacja AU.65

czerwiec 2020

Który dokument powinien zawierać informację o numerze rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?