Kwalifikacja AU.65

czerwiec 2018

Od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca ma obowiązek naliczyć