Kwalifikacja AU.65

styczeń 2019

Naliczono pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w kwocie 2 500,00 zł brutto. Ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, które są naliczane od tego wynagrodzenia?