Kwalifikacja AU.65

styczeń 2019

Andrzej Wilk od kilku lat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a od 1 października 2018 r. został również wspólnikiem w spółce cywilnej. Z tytułu prowadzonych działalności gospodarczych ma on obowiązek opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne