Kwalifikacja AU.65

styczeń 2020

Hurtownia z siedzibą w Krakowie będąca czynnym podatnikiem VAT nabyła towary handlowe, które przywieziono do Polski od kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej. Hurtownia ta dokonała