Kwalifikacja AU.65

czerwiec 2019

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w systemie akordowym. W maju przepracował obowiązujące go normy czasu pracy i wykonał 460 sztuk wyrobów z czego tylko 455 sztuk spełniało normę jakościową. Stawka akordu wynosi 5,00 zł za sztukę wyrobu wykonanego zgodnie z normą jakościową, a minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto pracownika za maj?