Kwalifikacja AU.64

styczeń 2019

Który skrót jednostki miary jest stosowany dla określenia ilości dokumentacji aktowej?