Kwalifikacja AU.64

styczeń 2019

Nośniki cyfrowe przekazywane ze składu nośników do archiwum zakładowego powinny być uporządkowane