Kwalifikacja AU.64

czerwiec 2019

Wskaż sposób postępowania z fotografiami niezidentyfikowanymi.