Kwalifikacja AU.64

styczeń 2019

Zasada pertynencji terytorialnej oznacza