Kwalifikacja AU.64

czerwiec 2019

Który z czynników nie ma wpływu na rozpoznanie przynależności kancelaryjnej w odniesieniu do dokumentacji filmowej?