Kwalifikacja AU.63

czerwiec 2018

W którym miejscu należy umieścić numer kolejnej strony w teczce aktowej zawierającej materiały archiwalne?