Kwalifikacja AU.63

czerwiec 2019

Teczki aktowe przekazywane do archiwum zakładowego, na spisie zdawczo-odbiorczego akt powinny być ułożone