Kwalifikacja AU.62

styczeń 2019

W zabiegu naświetlania promieniami podczerwonymi, którego celem jest zmniejszenie oddziaływania cieplnego, należy posłużyć się filtrem