Kwalifikacja AU.61

styczeń 2019

Do wykonania makijażu dziennego należy użyć kosmetyków w kolejności: