Kwalifikacja AU.60

czerwiec 2020

Roztwór KOH jest stosowany jako titrant w analizie żywności do oznaczania