Kwalifikacja AU.60

czerwiec 2020

W kolbie miarowej o pojemności 250 cm3 przygotowano roztwór zawierający 1,4025 g KOH. Jaką wartość pH powinien wykazywać sporządzony roztwór?
MKOH = 56,1 g/mol