Kwalifikacja AU.60

czerwiec 2020

Zjawisko opisane poniżej, to
Jeżeli w wodzie zostanie rozpuszczona α-D-glukopiranoza, to roztwór tuż po rozpuszczeniu wykazuje skręcalność właściwą [α]D= +112,2°, lecz w miarę upływu czasu skręcalność ta stopniowo spada do wartości charakterystycznej w stanie równowagi, mianowicie [α]D= +52,7°