Kwalifikacja AU.59

czerwiec 2019

Metoda mineralizacji próbki, polegająca na jej spaleniu w piecu muflowym, w temp. 300-500°C i rozpuszczeniu pozostałości po spaleniu w kwasach, celem oznaczenia zawartości metali ciężkich, to mineralizacja