Kwalifikacja AU.59

czerwiec 2020

Do sporządzenia mianowanego roztworu KMnO4 potrzebna jest odważka wysuszonego Na2C2O4 o masie około 250 mg, odważona z dokładnością do 1 mg. Prawidłowo przygotowana odważka ma masę