Kwalifikacja AU.55

czerwiec 2020

Ile arkuszy podłoża należy dodatkowo przygotować, jeżeli nakład wynosi 200 sztuk, a naddatek na obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych ustalono na 5%?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychA.25
Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowaniaA.54
Drukowanie cyfroweA.55
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychAU.54