Kwalifikacja AU.54

czerwiec 2020

Wykonanie odbitki proof ma na celu jej weryfikację pod kątem

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychA.25
Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowaniaA.54
Drukowanie cyfroweA.55
Drukowanie cyfrowe i obróbka drukówAU.55