Kwalifikacja AU.50

czerwiec 2019

Proces technologiczny maszynowej obróbki kolumny toczonej z drewna należy prowadzić w następującej kolejności: