Kwalifikacja AU.46

czerwiec 2019

W przypadku niesprawnych urządzeń blokady liniowej wprowadza się