Kwalifikacja AU.46

czerwiec 2019

W urządzeniach przekaźnikowych typu E zwrotnicę do położenia zasadniczego doprowadza się