Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

W Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej obowiązuje system