Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

Przemieszczanie się pasażerów pomiędzy statkiem a nabrzeżem portowym powinno się odbywać przy pomocy