Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

Minimalna szerokość szlaku żeglownego w rzekach i kanałach określana jest