Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

Który zapis odpowiada współrzędnej długości geograficznej punktu A?