Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

Zanurzenie maksymalne statku na drodze wodnej o znaczeniu regionalnym klasy II wynosi