Kwalifikacja AU.39

czerwiec 2019

W manewrach odchodzenia od nabrzeża lewą burtą statkiem dwuśrubowym na szpringu dziobowym należy wydać komendę