Kwalifikacja AU.36

styczeń 2021

Wartość utworzonego odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług stanowi dla przedsiębiorstwa

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05