Kwalifikacja AU.36

styczeń 2020

20 maja 2019 roku przedsiębiorstwo przetwórcze zakupiło i przyjęło do użytkowania maszynę do zamykania słoików o wartości początkowej 60 000,00 zł, roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym. Roczny odpis amortyzacyjny w 2019 roku wyniósł

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05