Kwalifikacja AU.36

styczeń 2021

Jeżeli w ciągu 180 dni hurtownia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 200 000,00 zł a przeciętny stan należności wynosił 40 000,00 zł. to wskaźnik rotacji należności w dniach wynosi

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05