Kwalifikacja AU.36

czerwiec 2020

Spółka zakupiła nową maszynę produkcyjną. Po uwzględnieniu tempa postępu techniczno-ekonomicznego i przewidywanej wydajności maszyny mierzonej liczbą wytworzonych produktów, jednostka przyjęła, że okres ekonomicznej użyteczności tej maszyny wyniesie 8 lat. Oblicz roczną stopę amortyzacji maszyny.

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiAU.35
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05