Kwalifikacja AU.35

czerwiec 2019

Którym dowodem magazynowym pracownik powinien udokumentować przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu?

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05