Kwalifikacja AU.35

czerwiec 2020

Który z czynników wymienionych w analizie SWOT przedsiębiorstwa produkcyjnego jest dla niego szansą?

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05