Kwalifikacja AU.35

styczeń 2020

Piekarnia, której produkty są oferowane we wszystkich możliwie dostępnych punktach sprzedaży detalicznej, stosuje strategię dystrybucji

Podobne kwalifikacje

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiA.35
Prowadzenie rachunkowościA.36
Prowadzenie rachunkowościAU.36
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejEKA.04
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychEKA.05