Kwalifikacja AU.34

czerwiec 2020

Do portowego taboru pływającego służącego do wyprowadzenia statków z portów należą