Kwalifikacja AU.34

czerwiec 2019

Ile czasu będzie trwał przeładunek 5 kontenerów z placu magazynowego na wagony kolejowe typu platforma, jeżeli łączny czas podjęcia i odłożenia kontenera wynosi 20 sekund, a średni czas całego cyklu przejazdu jednego wozu kontenerowego wynosi 60 sekund?