Kwalifikacja AU.34

czerwiec 2020

Stopień wykorzystania powierzchni składowej terminala kontenerowego przystosowanego do składowania 20 000 TEU, w którym przeciętnie było składowanych 5 000 kontenerów 20’ i 5 000 kontenerów 40’, wynosi