Kwalifikacja AU.34

czerwiec 2020

Określenie PAYLOAD będące elementem oznakowania eksploatacyjnego kontenera informuje o