Kwalifikacja AU.34

styczeń 2020

Przenośniki kubełkowe przeznaczone są do transportu ładunków