Kwalifikacja AU.33

czerwiec 2019

Który dokument podlega kontroli na lotnisku przed odlotem pasażera lecącego do strefy Non-Schengen?