Kwalifikacja AU.33

czerwiec 2018

Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, zachowuje ważność przez