Kwalifikacja AU.33

czerwiec 2019

Na karcie pokładowej w miejscu oznaczonym PCS należy wpisać