Kwalifikacja AU.33

styczeń 2020

W Polsce organem uprawnionym do rozpatrywania skarg pasażerów linii lotniczych, którzy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego wnieśli skargę przeciwko przewoźnikowi, jest