Kwalifikacja AU.33

czerwiec 2019

W strefie zastrzeżonej portu lotniczego mogą przebywać