Kwalifikacja AU.33

styczeń 2019

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców autokarów w formie wydruków danych