Kwalifikacja AU.32

styczeń 2020

W ramach czynności wykonawczych procesu transportowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22