Kwalifikacja AU.32

czerwiec 2019

Przewóz ładunku obcego przez terytorium własnego kraju bez prawa składowania, przeładunku i zmiany środka transportu, to

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22