Kwalifikacja AU.32

czerwiec 2020

Oblicz maksymalną liczbę palet ładownych, każda o masie 600 kg, jaką można załadować na samochód o ładowności 20 t, jeżeli maksymalne wykorzystanie ładowności samochodu nie przekracza 80%.

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22