Kwalifikacja AU.32

styczeń 2020

Które przepisy regulują wymagania w zakresie oznakowania pojazdów przewożących stężony kwas siarkowy w nadwoziach typu cysterna?

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Obsługa magazynówAU.22