Kwalifikacja AU.30

czerwiec 2019

Uniwersalne wartości reguły 80/20 mające wpływ na tworzenie reklamy określa

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Sprzedaż produktów i usług reklamowychAU.29