Kwalifikacja AU.29

czerwiec 2019

Agencja reklamowa prowadzi bazę danych klientów w arkuszu kalkulacyjnym. Które z wymienionych działań będzie możliwe wyłącznie po założeniu autofiltra?

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30