Kwalifikacja AU.29

styczeń 2020

Prowadząc sprzedaż towarów z zastosowaniem zasady kontrastu, należy w pierwszej ofercie przedstawić

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30