Kwalifikacja AU.29

styczeń 2020

Która wypowiedź świadczy o domykaniu rozmowy sprzedażowej?

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30