Kwalifikacja AU.29

styczeń 2019

Które z wymienionych działań wchodzą w zakres budowania portfela klientów agencji reklamowej?

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30