Kwalifikacja AU.29

styczeń 2020

Ofertę handlową zawierającą w nagłówku i stopce informacje teleadresowe agencji reklamowej, przygotowuje się z użyciem programu