Kwalifikacja AU.29

czerwiec 2019

Które z wymienionych określeń powinno znaleźć się w wierszu nagłówkowym tabeli cennika?

Podobne kwalifikacje

Sprzedaż produktów i usług reklamowychA.26
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejA.27
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejAU.30