Kwalifikacja AU.28

styczeń 2020

Tworzenie trójwymiarowych postaci, animacji oraz scenografii umożliwia grafika