Kwalifikacja AU.28

styczeń 2020

Cyfrowy obraz rastrowy składa się z