Kwalifikacja AU.25

czerwiec 2020

Które badania zmian preferencji klientów opierają się na wielokrotnym pozyskiwaniu danych od tej samej grupy respondentów, w ustalonych odstępach czasu?