Kwalifikacja AU.25

czerwiec 2020

Który z wymienionych środków transportowych służy do pionowego przemieszczania towarów zgromadzonych w magazynie przedsiębiorstwa?