Kwalifikacja AU.25

czerwiec 2020

Które konto księgowe może wykazać dwa salda końcowe?