Kwalifikacja AU.25

czerwiec 2020

Które z wymienionych zdarzeń gospodarczych nie jest operacją gospodarczą?