Kwalifikacja AU.24

styczeń 2020

Którego elementu nie należy podawać w opisie bibliograficznym drugiego stopnia?