Kwalifikacja AU.24

styczeń 2020

Którą funkcję spełnia promocja, jeżeli jej celem jest przekazanie nabywcom wiedzy o ukazaniu się nowej publikacji ze znanej serii, warunkach jej sprzedaży i cenie?