Kwalifikacja AU.23

styczeń 2020

Planując wykonywanie zdjęć w miejscu o wysokim stopniu zapylenia, należy wyposażyć się w