Kwalifikacja AU.23

czerwiec 2019

Które parametry powinien posiadać plik zdjęciowy przeznaczony do zamieszczenia w Internecie?