Kwalifikacja AU.22

styczeń 2021

Przedsiębiorstwo zamówiło w hurtowni 24 600 kg cukru. W dniu dostawy do magazynu przywieziono 33 paletowe jednostki ładunkowe (pjł) cukru. Cukier zapakowany był w workach po 25 kg. Na każdej palecie worki z cukrem były ułożone w 8 warstwach, po 4 worki w warstwie. W wyniku kontroli ilościowej magazynier stwierdził

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Organizacja transportuAU.32