Kwalifikacja AU.22

czerwiec 2019

Odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z nieprawidłowego przewożenia towaru spoczywa na

Podobne kwalifikacje

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaA.30
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychA.31
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychA.32
Organizacja transportuAU.32