Kwalifikacja AU.20

styczeń 2021

Cena sprzedaży kurtki skórzanej wynosi 615,00 zł i zawiera 23% podatku VAT. Oblicz kwotę podatku VAT.