Kwalifikacja AU.20

czerwiec 2020

Podczas odbioru dostarczonych towarów stwierdzono nieprawidłowości związane z ich ilością. W opisanej sytuacji należy sporządzić