Kwalifikacja AU.20

czerwiec 2020

Który z wymienionych czynników negatywnie wpływa na jakość mąki przechowywanej w magazynie?