Kwalifikacja AU.19

czerwiec 2020

Która z wymienionych wierzb uprawiana jest głównie na gorsze wyroby zielone i na utrwalanie lotnych piasków?