Kwalifikacja AU.19

czerwiec 2020

W pomieszczeniu, w którym wykonuje się malowanie lub lakierowanie gotowych wyrobów koszykarsko-plecionkarskich