Kwalifikacja AU.19

czerwiec 2019

Na rysunku podano wymiar wysokości ściany bocznej kosza: 120±0,50. Ile wynosi wymiar graniczny górny ściany bocznej kosza?