Kwalifikacja AU.19

czerwiec 2020

Którym symbolem literowym oznacza się splot kratowy?