Kwalifikacja AU.19

czerwiec 2019

Po nadaniu wiklinie korowalności metodą hydrotermiczną, pręty okorowane mają barwę zbliżoną do