Kwalifikacja AU.18

czerwiec 2019

Wskaż proces wykończeniowy, któremu należy poddać tkaninę wełnianą w celu jej spilśnienia.