Kwalifikacja AU.17

styczeń 2020

Podczas wykonywania wstępnego przyrządu na maszynie drukującej arkuszowej należy marki czołowe ustawić w pozycji