Kwalifikacja AU.17

styczeń 2020

Podczas przygotowywania do pracy samonakładaka maszyny drukującej arkuszowej należy