Kwalifikacja AU.17

styczeń 2020

W przypadku zmiany koloru farby podczas drukowania na maszynie 1-kolorowej należy umyć