Kwalifikacja AU.15

czerwiec 2019

Do wykonania wstawek przy zaprawianiu sęków należy zastosować wiertło